Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Trang chủ 2018-02-28T08:48:17+00:00

SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển Sacomreal 2015 – 2020 là tập trung phát triển sản phẩm với mục tiêu tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cụ thể hóa cho chiến lược này Sacomreal đã, đang và sẽ tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm đáp ứng 3 phân khúc khách hàng trung bình, trung bình khá và cao cấp với 3 dòng sản phẩm Carillon, Jamona và Charmington

TIN TẬP ĐOÀN/CTTV

TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN SACOMREAL

TUYỂN DỤNG