//Quan hệ cổ đông

TTC Land công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TTC Land công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2018-03-06T14:14:06+00:00 05/03/2018|

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường SCR 2017

Nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2017 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

2017-12-19T10:42:45+00:00 19/12/2017|