///Thông tin tuyển dụng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Do mở rộng quy mô với nhiều dự án khác nhau, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) có nhu cầu tuyển dụng một lượng lớn Nhân viên Kinh doanh cụ thể như sau: Mô tả công việc của NVKD - Thực hiện kế hoạch doanh thu đựơc giao. - Cập nhật đúng [...]

2018-01-19T11:16:37+00:00 19/01/2018|Tags: , , |

Kỹ sư giám sát Xây Dựng

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp đối với các nhiệm vụ được phân công. Lập kế hoạch hành động theo nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý của Công ty. Quản lý [...]

2017-12-04T21:04:30+00:00 04/12/2017|Tags: , , |

Chuyên viên M&E

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1.Trách nhiệm công việc: Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do cấp trên phân công về mảng Cơ- Điện. Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật của Việt nam và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế Cơ - Điện công trình dân dụng, tòa [...]

2017-12-04T21:05:30+00:00 24/11/2017|Tags: , , |

Cộng tác viên cảnh quan

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: Hỗ trợ công việc lên bản vẻ thiết kế cảnh quan hoa viên cho các tòa nhà, dự án của công ty quản lý; Làm việc cùng giám sát cây xanh để lên ý tưởng, tổ chức công việc, triển khai bản vẽ kỹ thuật cho [...]

2017-12-04T21:05:59+00:00 16/11/2017|Tags: , , |

Trưởng bộ phận Kỹ thuật tòa nhà

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: 1.1 Công tác Trưởng bộ phận Kỹ thuật Ban QLTN. Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống điện sinh hoạt và điện công cộng. Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống nước. Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành [...]

2017-12-04T21:06:32+00:00 16/11/2017|Tags: , , |

Trưởng ban quản lý tòa nhà

I.. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.Trách nhiệm công việc: 1.1 Công tác Trưởng Ban QLTN. Quản lý vận hành tòa nhà. Giám sát, kiểm tra nghiệp vụ  thu hộ - chi hộ. Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban TGĐ. Giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh cũng như [...]

2017-12-04T21:07:06+00:00 16/11/2017|Tags: , , |

Thư ký Ban quản lý tòa nhà

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.Trách nhiệm công việc: 1.1 Công tác thư ký Ban Quản lý tòa nhà Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, tham dự và ghi biên bản các buổi họp của Ban QLTN với đối tác, hoặc các cuộc họp nội bộ với các bộ phận khác trong Công ty [...]

2017-12-04T21:08:24+00:00 16/11/2017|Tags: , , |

Chuyên viên Quản lý hệ thống

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công tác:  Phát triển và triển khai hệ thống Dynamic 365 2. Quyền hạn: Được quyền đề xuất các giải pháp phát triển và triển khai ứng dụng.Được phân quyền điều phối CBNV trong phạm vi quản lý để tác nghiệp khi được phân công. 3. Quan hệ công [...]

2017-12-04T21:09:10+00:00 15/11/2017|Tags: , , |

Tuyển Chuyên viên phòng Pháp lý dự án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án thuộc khối phát triển dự án quản lý Theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ thuộc Sở, Ngành xem xét giải quyết hồ sơ Công ty kịp thời Phối hợp cùng với [...]

2017-11-16T10:33:09+00:00 15/11/2017|Tags: , , |

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc: 1.1 Công tác Kỹ thuật Ban Quản lý tòa nhà Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị vận hành tòa nhà như : điện nước, PCCC, thang máy, xử lý nước thải Quản lý, sử dụng, bảo quản tốt các [...]

2017-11-16T10:32:28+00:00 15/11/2017|Tags: , , |