Tin tức

Link kiểm tra thử Kiến thức "Tự hào TTC"

Kính gửi Anh/Chị!

Anh/chị vui lòng click vào đường link bên dưới và hoàn thành bài kiểm tra thử Kiến thức "Tự hào TTC".

Việc kiểm tra thử sẽ giúp Anh/Chị có kinh nghiệm và làm bài thi chính thức một cách tốt nhất:

Link bài kiểm tra thử: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE_kgWx5tWOOVexAkRLr3vl3dmEVIviAjrG-EByTYyeTNbIQ/closedform

Mến chúc Quý/Anh chị hoàn thành bài kiểm tra xuất sắc.

tin liên quan

JAM0NA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/