Tin tức

Ấn phẩm TTC Tập 3 năm 2021

Đón đọc Ấn phẩm TTC Tập 3 năm 2021 với nhiều thông tin hoạt động đã diễn ra trong Quý 3 năm 2021 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên tại đường link:

https://ttcland.vn/pictures/catalog/hinh-tin-tuc/20211008AN-PHAM-QUY-3-2021-TRANG-DON-S.pdf

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/