Tin tức

Bộ Xây dựng ủng hộ VNREA tổ chức “Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2017 – 2018”

154654baoxaydu ngimage001.jpg

VNREA tổ chức nhiều chương trình lớn thành công về BĐS trong nhiều năm qua.

Theo công văn, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 67/VNREA-VP ngày 01/12/2017 của VNREA về việc bảo trợ “Giải thưởng bất động sản Việt Nam (lần thứ nhất 2017 – 2018)”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thứ nhất, việc tổ chức “Giải thưởng Bất động sản Việt Nam” (lần thứ nhất 2017-2018) là một hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam. Tổ chức Giải thưởng Bất động sản không chỉ là hoạt động nhằm khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực bất động sản mà còn nhằm mục đích giới thiệu tới xã hội và người dân những sản phẩm bất động sản của các chủ đầu tư uy tín, có chất lượng tốt được xã hội đánh giá tích cực.

Thứ hai, Bộ Xây dựng ủng hộ việc VNREA tổ chức “Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (lần thứ nhất 2017 – 2018)”; đồng thời cử Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản và Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng tham gia các hoạt động để thực hiện việc trao Giải thưởng.

Báo Xây Dựng

27/12/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/