Tin tức

Bộ câu hỏi và đáp án "Tự hào TTC"

I. BỘ CÂU HỎI KIẾN THỨC TẬP ĐOÀN

A. Câu hỏi cố định

1-1.PNG

B. Câu hỏi thường thay đổi

2.PNG

2-1.PNG


II. BỘ CÂU HỎI HỘI NHẬP NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG

A. Câu hỏi cố định

4.PNG


B. Câu hỏi thường thay đổi

5.PNG


Kính chúc Quý Anh/Chị hoàn thành xuất sắc bài thi.

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/