Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Carillon 5 tháng 01/2018

ca1.jpg

Thi công ống dẫn báo cháy đến tầng 18, lắp ống gió PCCC hành lang tầng 10 và lắp máng cáp hành lang tầng 08.

ca2.jpg

Thi công chống thấm đến tầng 08, cán nền căn hộ tầng 05.

ca3.jpg

Thi công ống điện ống gas đến tầng 15.

ca4.jpg

Thi công tô tường bên trong căn hộ đến tầng 14.

ca5.jpg

Thi công xây tường đến tầng 17.

P.QLTH

01/02/2018

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/