Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Carillon 5 tháng 10/2017

c1.jpg

Hoàn tất đổ sàn tầng 14.

c2.jpg

Đã xây tường đến tầng 8.

c3.jpg

Công nhân nhà thầu TTP Cons đang thi công bên trong khu căn hộ.

c4.jpg

c5.jpg

Dự án nhìn từ đường Lũy Bán Bích.

P.QLTH

12/10/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/