Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Carillon 5 tháng 12/2017

a.jpg

Đã đổ bê tông 100% sàn 19, đang thi cốt thép sàn 20.

b.jpg

Thi công lắp đặt dàn giáo và lưới bao che đến tầng 20.

c1.jpg

Thi công tô tường đến tầng 08.

d.jpg

e.jpg

Thi công xây tường đến tầng 14.

e1.jpg

Thi công ống điện ống gas đến tầng 10.

P.QLTH

15/12/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/