Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Charmington La Pointe tháng 10/2017

2.jpg4.jpg

Tô tường trong và ngoài.

1.7.jpg1.jpg

Thi công ME theo dọc hàng lang căn hộ.

1.4.jpg3.jpg

Sơn tường căn hộ.

1.8.jpg

Tủ điện trung thế Schneider.

1.2.jpg1.6.jpg

10.jpg

P.QLTH

15/10/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/