Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Jamona Golden Silk tháng 10/2017

1-1.jpg

Nhà Lô C (từ Nhà C1 tới Nhà C10).

6.jpg

Triển khai thi công bê tông sàn tầng mái (từ Nhà D25 tới Nhà D32).

7.jpg

Triển khai thi công xây tường tầng 1 và thi công cốp pha cầu thang bộ tầng 1 nhà D25->D32.

8.jpg

Thi công cốp pha dầm sàn tầng mái nhà lô D từ D9->D16.

9.jpg

Thi công xây tường tầng 1 nhà lô D từ D25->D32, D9->D16.

10-1.jpg

Thi công giàn giáo cốp pha dầm Sàn tầng mái Nhà Lô D –nhà D17->D25.

11.jpg

Triển khai thi công xây tường tầng 1 nhà D17->D25.

12.jpg

Triển khai thi công cốp pha, thép cầu thang bộ và xây tường tầng 1 nhà Lô D từ nhà D1->D8.

13.jpg

Triển khai thi công cốp pha dầm sàn tầng mái nhà D1->D8.

14.jpg

Triển khai thi công cốp pha cột tầng mái nhà Lô L từ Nhà L1-> Nhà L11.

15.jpg

Thi công xây tường tầng 1 và thi công cốp pha thang bộ tầng 1Nhà Lô L.

16.jpg

Thi công lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng mái nhà Lô L từ L12->L23.

17.jpg

Thi công xây tường tầng 1 và thi công cốp pha thang bộ tầng 1Nhà Lô L.

18.jpg

Thi công tô tường ngoài nhà tầng 1 đến mái Nhà Lô K.

19.jpg

Thi công bả ma tíc tường ngoài nhà Nhà Lô K

20.jpg

Thi công xây tường ngoài nhà Lô K.

21.jpg

Thi công lắp dựng lan can kính,lam sắt tầng 1 và mái -Nhà Lô E.

22.jpg

Thi công lắp dựng lan can kính và lam sắt-Nhà Lô E.

23.jpg

Thi công cốp pha,thép dầm sàn tầng 1 nhà Lô E (từ nhà E21-> nhà E23).

24.jpg

Thi công cốp pha vách tầng hầm nhà Lô E.

25.jpg

Thi công thép vách tầng hầm nhà Lô E( từ nhà E26-> nhà E29).

26.jpg

Thi công đổ bê tông vách tầng hầm nhà Lô E( từ nhà E2-> nhà E4).

28.jpg

Jamona Golden Silk từ Flycam.

P.QLTH

17/10/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/