Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Jamona Golden Silk tháng 11/2017

Picture2.jpg

Thi công cốp pha, thép dầm sàn tầng 2, 28 căn lô E.

Picture4.jpg

Thi công đào đất, xây cốp pha gạch móng tầng hầm 28 căn lô F  

12.jpg

Thi công chống thấm tầng hầm 8 căn lô I.

Picture6.jpg

 Ép cọc đại trà Lô G H

Picture7.jpg

Thi công công viên nước. 

Picture1-1.jpg

P.QLTH

14/11/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/