Tin tức

Cập nhật tiến độ dự án Jamona Golden Silk tháng 12/2017

ho-n-thin-Nh-L -E-T-nh-E17-E2 0.jpg

Hoàn thiện-Nhà Lô E Từ nhà E17-E20 \


Thi-cng-tng-1- nh-L-I.jpg

Thi công tầng 1 nhà Lô I.

Thi-cng-cp-pha thp-dm-s-n-tng -mi-nh-L-E.jpg

Thi công cốp pha,thép dầm sàn tầng mái nhà Lô E.

Thi-cng-ct-s-n -tng-2-nh-L-E. jpg

Thi công cột sàn tầng 2 nhà Lô E. 

Thi-cng--o-t-l -H.jpg

Thi công đào đất lô H.

Thi-cng-p-cc-l -A.jpg

Thi công ép cọc đại trà lô G.

Thi-cng-p-cc-i -tr-l-G.jpg

Thi công ép cọc lô A.

Thi-cng-ho-n-t hin-Nh-L-K.jpg

Thi công hoàn thiện Nhà Lô K.

Thi-cng-mt-ngo -i-nh-l-L.jpg

Thi công mặt ngoài nhà lô L.

Thi-cng-thpcp- pha-dm-s-n-tng -1-nh-L-F.jpg

Thi công thép,cốp pha dầm sàn tầng 1 nhà Lô F.

Thi-cng-xy-tng -tng-1-nh-L-E. jpg

Thi công xây tường tầng 1 nhà Lô E.

Trin-khai-thi- cng-lp-mi-ngi- nh-l-D.jpg

Triển khai thi công lợp mái ngói nhà lô D.

Trin-khai-thi- cng-ho-n-thin- mt-ngo-i-nh-l- D.jpg

Triển khai thi công mặt ngoài lô D. 

P.QLTH

19/12/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/