Tin tức

Năm 2022, TTC Land báo lãi gần 79 tỷ đồng

Quý IV-2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (mã chứng khoán SCR) ghi nhận doanh thu hơn 3 19 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, nhưng doanh thu tài chính giảm mạnh khiến lợi nhuận chung suy giảm.Cuối năm 2022, TTC Land đã triển khai cấp sổ hồng cho phần lớn cư dân dự án Carillon 7.

Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính 319 tỷ đồng, tăng 185%, chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh từ cho thuê sàn thương mại tại các dự án Charmington La Pointe, TTC Plaza Bình Thạnh,…đảm bảo tỷ lệ lấp đầy trên 95%. Cùng với đó là doanh thu đến từ dự án Carillon 7 tăng vào 3 tháng cuối năm, do thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân được triển khai khẩn trương, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của TTC Land.

nam-2022-ttc-l and-bao-lai-ga n-79-ty-dong.j pg

Lợi nhuận gộp 81 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 25%, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 23%, ghi nhận 174 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế suy giảm do doanh thu tài chính giảm và chi phí tài chính tăng từ việc TTC Land thực hiện thu hồi các khoản cho vay ngắn hạn trong năm và trích trước các khoản chi phí tài chính.

Lũy kế cả năm 2022, TTC Land ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh chính gần 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 79 tỷ đồng, sụt giảm khá mạnh so với năm 2021. Đây cũng là bức tranh chung của ngành bất động sản năm nay, nhất là quý 4, chịu tác động mạnh bởi lãi suất tăng cao và nhu cầu sụt giảm.

Tại thời điểm 31-12-2022, tổng tài sản TTC Land đạt 9.691 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn vẫn đến từ hàng tồn kho 2.776 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tập trung tại các dự án trọng điểm.

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.980 tỷ đồng, dài hạn 1.267 tỷ đồng, và đầu tư tài chính dài hạn 1.004 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 4.623 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn 1.908 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 5.068 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/VCSH là 0,37 lần, tỷ lệ nợ/VCSH là 0,9 lần, thấp so với trung bình ngành. Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,77 lần, tỷ số thanh toán nhanh xấp xỉ 0,95 lần, đảm bảo khả năng thanh toán được kiểm soát. Cùng với đó, Công ty cũng không có dư nợ trái phiếu trong cơ cấu nợ.

Vào đầu tháng 12-2022, 29.305.472 cổ phiếu SCR được niêm yết bổ sung trên HOSE do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 395.661.775 cổ phiếu.

Theo Báo Sài Gòn Đầu tư

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/