Tin tức

TTC Land - Điểm sáng trong thị trường Bất động sản

Thành công trong bối cảnh khó khăn của thị trường Bất Động Sản (BĐS), TTC Land đã ghi nhận kết quả tích cực trong quý 1 năm 2023, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Doanh thu hoạt động của TTC Land trong quý 1 đạt 81 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 26%, cho thấy sự hiệu quả trong quản lý và khai thác các dự án.

Đặc biệt, việc khai trương trung tâm thương mại TTC Plaza Đức Trọng vào nửa cuối năm 2022 đã mang lại nguồn thu dài hạn ổn định, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tại các trung tâm thương mại khác của công ty luôn trên 95%.

nam-2022-ttc-l and-bao-lai-ga n-79-ty-dong.j pg

TTC Land đặt mục tiêu triển khai các dự án trọng yếu, đồng thời nắm bắt tiềm năng tăng trưởng từ các khu vực chiến lược.

Công ty đã kiểm soát tốt tài chính của mình, giảm tối đa chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, tiết giảm tới 60% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm 23%, ghi nhận 174 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt 1,9 tỷ đồng.

TTC Land đang ấp ủ và chuẩn bị pháp lý cho các dự án quan trọng tại các quận trung tâm của TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), và Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Công ty luôn giữ vững tinh thần thận trọng, phản ánh qua kết quả lợi nhuận khiêm tốn nhưng phù hợp với tình hình thị trường BĐS.

Tổng nợ vay của TTC Land ở mức thấp, tỷ lệ nợ vay/VCSH chỉ là 0,37 lần, tỷ lệ nợ/VCSH là 0,9 lần, đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát rủi ro tốt.

Bên cạnh đó, công ty không có dư nợ trái phiếu, đặc điểm này giúp tăng tính ổn định và minh bạch trong quản lý tài chính.

Mặc dù thị trường BĐS đang đối mặt với thách thức, nhưng TTC Land vẫn duy trì lợi nhuận tích cực và tìm kiếm cơ hội mở rộng. Công ty đặt mục tiêu triển khai các dự án trọng yếu, đồng thời nắm bắt tiềm năng tăng trưởng từ các khu vực chiến lược.

TTC Land với chiến lược linh hoạt và khả năng thích ứng tốt, đang là điểm sáng và một trong những doanh nghiệp nổi bật trong ngành BĐS, đem lại niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

Theo Báo Môi trường và Đô thị

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/