Tin tức

TTC Land công bố tân Tổng Giám đốc: Đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi toàn diện

Ngày 01/11/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đã công bố Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Theo nghị quyết của HĐQT TTC Land, kể từ 01/11/2019 Ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc TTC Land để tập trung vào công tác quản trị, định hướng chiến lược và dẫn dắt kế hoạch chuyển đổi toàn diện TTC Land đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 diễn ra ngày 23/4/2019. Theo đó, Ông Vũ Quốc Thái được tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc để cùng HĐQT thực thi chiến lược trên.

tan-TGD-TTC-La nd.jpg

Ông Vũ Quốc Thái – tân Tổng Giám đốc TTC Land

Ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng Giám đốc Công ty DHA, đã từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, am hiểu công tác pháp lý dự án, phát triển kinh doanh, việc bổ nhiệm này sẽ giúp TTC Land đẩy nhanh việc hoàn thành công tác pháp lý các dự án hiện tại và thúc đẩy việc tìm kiếm quỹ đất, phát triển các dự án mới theo định hướng của HĐQT đề ra.

Việc bổ nhiệm nhân sự điều hành cấp cao nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo của TTC Land và nhằm tách bạch chức năng quản trị - điều hành theo các thông lệ quốc tế, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty đại chúng bắt đầu áp dụng từ ngày 01/8/2020.

Cũng theo chiến lược này, trong thời gian tới TTC Land sẽ tiếp tục bổ sung vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác đầu tư và nguồn vốn, có kinh nghiệm nhiều năm tại các định chế tài chính và công ty lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra các vị trí Giám đốc pháp lý dự án cũng được bổ sung trong thời gian qua. Việc bổ sung nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành sẽ giúp cho TTC Land sớm hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi toàn diện theo dẫn dắt của HĐQT.

Sau 6 tháng tái cấu trúc kể từ sau ĐHĐCĐ 2018, báo cáo tài chính quý 3 của TTC Land đã ghi nhận những tín hiệu khả quan và đáng khích lệ. Theo đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm 47% so với cùng kỳ; nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8% so với đầu năm, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 95% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng tài sản của TTC Land đến hết tháng 9/2019 là 10.926 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó vốn điều lệ đạt 3.393 tỷ đồng.

Cùng với những tín hiệu khả quan từ hoạt động kinh doanh, bộ máy nhân sự điều hành được kiện toàn, TTC Land đã sẵn sàng cho chiến lược chuyển đổi toàn diện.

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/