Tin tức

TTC Land: Doanh thu Quý 3/2023 tăng trưởng ổn định

Doanh thu thuần TTC Land Quý 3/2023 ghi nhận tăng 57% so với cùng kỳ

BCTC Quý 3 cho thấy, doanh thu thuần ghi nhận 123 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều thấp hơn so với cùng kỳ, lần lượt giảm 88% và giảm 35%.

Screen-Shot-20 23-10-31-at-10 .48.58.png

Một trong những dự án do TTC Land quản lý vận hành

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 272 tỷ đồng. trong đó, doanh thu từ cho thuê và dịch vụ bất động sản vẫn là nguồn doanh thu chính và tăng trưởng ổn định từ các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, Charmington La Pointe, TTC Plaza Đức Trọng, Belleza,…, lợi nhuận gộp hơn 60 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,9 tỷ đồng, chiếm 80% kế hoạch năm 2023.

Tại thời điểm cuối Quý 3, tổng tài sản TTC Land đạt hơn 10.106 tỷ đồng, nhích nhẹ 4% so với đầu năm. Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần 5.030 tỷ đồng và VCSH hơn 5.077 tỷ đồng. Chỉ số thanh toán nhanh 1,17 lần, chỉ số thanh toán hiện hành 1,99 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu 0,99 lần; thấp hơn so với trung bình ngành lần lượt là 2,41 lần, 3,16 lần và 1,51 lần; thể hiện sức khỏe tài chính lành mạnh.

Vào lúc mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức của thị trường bất động sản đóng băng, việc chỉ dựa vào nguồn thu từ mua bán bất động sản có thể gặp nhiều khó khăn, TTC Land đã nắm bắt cơ hội và chọn hướng đi khác để xây dựng cho mình một cơ sở nguồn thu ổn định thông qua hoạt động cho thuê sàn thương mại và quản lý cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà.

Trong danh mục dự án tiềm năng sắp tới của TTC Land, nổi bật là TTC Plaza Đà Nẵng với tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động cho thuê rất cao. Đây không chỉ thể hiện sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của TTC Land mà còn thể hiện khả năng phát triển và tạo ra lợi nhuận từ việc quản lý tài sản một cách hiệu quả. Việc tối ưu hóa nguồn thu từ hoạt động cho thuê sàn và dịch vụ quản lý đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty.

Như vậy, TTC Land đã tạo ra một mô hình kinh doanh đa dạng hóa cơ cấu doanh thu thông qua việc tăng cường thêm hoạt động cho thuê và dịch vụ quản lý vận hành. Các dự án cho thuê sàn thương mại và dịch vụ quản lý vận hành như: TTC Plaza Bình Thạnh, Charmington La Pointe, TTC Plaza Đức Trọng, Belleza,… và sắp tới là TTC Plaza Đà Nẵng là ví dụ về cách Công ty đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong các tình huống thuận lợi và khó khăn của thị trường.

Theo Cafebiz.vn

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/