Tin tức

TTC Land: Lợi nhuận trước thuế 2019 cao nhất từ trước đến nay, đạt 347 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế tăng 39% so với cùng kỳ, các Chỉ số sinh lời tăng trưởng mạnh.

Theo Báo cáo tài chính Quý 4 2019, Lợi nhuận trước thuế TTC Land năm 2019 cao nhất từ trước đến nay, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 347 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó là 288 tỷ đồng, tăng 39% so với 208 tỷ đồng năm 2018.

Doanh thu thuần năm 2019 tuy chưa đạt kế hoạch, ghi nhận con số 1.031 tỷ đồng nhưng cơ cấu nguồn thu có sự chuyển dịch đáng kể khi tỷ trọng Doanh thu Dịch vụ bất động sản tăng trưởng 223%, chiếm 36% so với 4% của 2018. Doanh thu Chuyển nhượng bất động sản chiếm 55% so với 94% cùng kỳ. TTC Land còn ghi nhận Doanh thu Dịch vụ cho thuê và Dịch vụ khác cũng tăng lần lượt là 68% và 48% và trong cơ cấu nguồn thu, 2 hạng mục này chiếm khoảng 7% và 3%. Như vậy, nguồn Doanh thu của TTC Land trong năm 2019 chủ yếu đến từ việc bàn giao các Dự án hiện hữu như Jamona Home Resort - Thủ Đức, Jamona City, Jamona Golden Silk - Q7, Charmington La Pointe - Q10, Carillon 5 - Tân Phú… và dịch vụ môi giới bất động sản.

loi-nhuan-truo c-thue-ttc-lan d2019.JPG

Nguồn: TTC Land

Ngoài việc củng cố gia tăng Lợi nhuận từ hoạt động lõi thông qua việc bàn giao dự án theo cam kết, Công ty còn ghi nhận Doanh thu Tài chính 283 tỷ đồng, tăng 38% cùng kỳ. Trong Quý 3, TTC Land thực hiện chuyển nhượng Dự án Hải Phòng sau gần 18 tháng nắm giữ thu về một khoản lợi nhuận khá hấp dẫn. Theo Ban Lãnh đạo, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bị siết chặt về mặt pháp lý, Công ty linh hoạt thực hiện thoái vốn khỏi các doanh nghiệp thành viên sở hữu dự án quy mô nhỏ tại các Khu vực không phải là thế mạnh của TTC Land, cũng như chưa tiềm năng cho việc phát triển ngay lập tức để có dòng tiền hiệu quả. Trong Quý 4, Công ty cũng chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công TTC IZ đem lại nguồn Doanh thu đáng kể cũng như đảm bảo khả năng sinh lời từ khoản đầu tư trong danh mục, hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư.

Chi phí Lãi vay, Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm đáng kể 18% và 36% so với cùng kỳ nhưng Lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch. Các Chỉ số sinh lời của TTC Land theo đó ghi nhận những con số tích cực. Biên EBITDA 51%, Biên EBIT 47%, Biên Lợi nhuận Gộp 41% và Biên Lợi nhuận Ròng 28%, đều cao hơn trung bình Ngành. Biên EBITDA và EBIT tăng 3 lần, Biên Lợi nhuận Gộp tăng 2 lần và Biên Lợi nhuận Ròng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, Tổng tài sản đạt 10.885 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn điều lệ không thay đổi là 3.392 tỷ đồng và Vốn chủ sở hữu là 4.784 tỷ đồng, tăng 6% so với 2018 do ghi nhận tăng của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 632 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ 4% đạt 4.205 tỷ đồng, chiếm 39% TTS so với tỷ lệ 41% của năm 2018 chủ yếu là bất động sản dở dang chiếm 99%, đa số tập trung ở các Dự án trọng điểm 2020. Hàng tồn kho này sẽ được chuyển thành Doanh thu khi Công ty chính thức bàn giao sản phẩm cho Khách hàng trong các năm tới.

Nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm lần lượt 4% và 11% so với 2018, hỗ trợ các Chỉ số Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu giảm nhẹ ở mức 0,21 lần và 0,48 lần, thấp hơn so với cùng kỳ và tương đương với bình quân Ngành. Hiện nay cơ cấu vốn các Dự án trung bình 20% Vốn tự có, 35% Trả trước từ Khách hàng và 45% Vốn vay. Đối với người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.231 tỷ đồng, chiếm 12% Tổng tài sản, góp phần đảm bảo cơ cấu vốn luôn trong mức an toàn khi Công ty vẫn duy trì khả quan lượng hàng bán ra. Chỉ số Thanh toán Hiện hành và Thanh toán Nhanh lần lượt đạt 1,8 lần và xấp xỉ 1 lần, tăng nhẹ 5% và 9% so cùng kỳ, đảm bảo khả năng trả nợ được kiểm soát.

“Vừa củng cố, vừa phát triển” - Dự kiến đưa ra thị trường 2.300 sản phẩm, Doanh thu dự kiến tăng trưởng mạnh 123%

Mục tiêu trong năm 2020, Ban Lãnh đạo TTC Land cho biết dự kiến Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế khoảng 2.297 và 390 tỷ đồng, tăng mạnh 123% và 13% so với thực hiện 2019. Dự đoán thị trường Bất động sản sẽ có chuyển biến khả quan so với năm 2019, nhưng vấn đề pháp lý dự án vẫn được kiểm soát chặt, Công ty chú trọng tiết giảm chi phí từ 20% đến 30% so với năm ngoái để đảm bảo duy trì các chỉ số sinh lời hiệu quả.

loi-nhuan-truo c-thue-ttc-lan d2019-2.PNG.jp g

Ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT TTC Land phát biểu về định hướng hoạt động năm 2020 “Vừa củng cố, vừa phát triển”

Với 5 Dự án Dân dụng trọng điểm dự kiến thực hiện trong 2020 là Charmington Iris - Q4, Charmington Dragonic - Q5 (Khu Trung tâm); Charmington Tân Sơn Nhất (Phú Nhuận), Carillon 7 (Tân Phú) - Khu Tây; Panomax (Q7) - Khu Nam, Công ty đặt kế hoạch đưa ra thị trường khoảng 2.300 sản phẩm, tăng 263% so với thực hiện 2019. Doanh số bán hàng 2020 dự kiến đạt 5.360 tỷ đồng, trung bình mỗi sản phẩm của TTC Land đưa ra thị trường có giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng. Tổng đầu tư của 5 dự án này dự kiến vào khoảng 10.119 tỷ đồng, phục vụ cho việc ghi nhận Doanh thu giai đoạn 2020-2023.

Đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào 1 loại hình Bất động sản, bên cạnh việc triển khai loại hình Dân Dụng, TTC Land đồng thời triển khai Dự án Trung tâm thương mại đầu tiên tại Lâm Đồng là TTC Plaza Đức Trọng và Dự án Phức hợp Thương mại - Khách sạn - Căn hộ Dịch vụ Charmington Tamashi tại trung tâm Đà Nẵng. Ngoài ra Doanh thu từ Bất động sản Khu Công nghiệp mà TTC đang nắm giữ cổ phần tại các Công ty Thành viên dự kiến sẽ cùng phân khúc Thương mại tiếp tục tạo ra nguồn Doanh thu ổn định hàng năm cho Công ty.

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/