Tin tức

TTC Land thăm và chúc Tết cư dân

Xem hình ảnh.

1.2.jpg

1.jpg

Đại diện công ty TTC LAND MANAGEMENT thăm cư dân Carillon 1.

3-1.jpg

4.jpg

5.jpg

Đại diện công ty TTC LAND MANAGEMENT thăm cư dân Carillon 3.


6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Đại diện công ty TTC Land Management thăm cư dân Jamona City (Khu thấp tầng).

P. QLTH

09/02/2018

tin liên quan

JAM0NA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/