Tin tức

Đà Nẵng điều chỉnh tăng thêm 32.765 tỷ đồng cho 3 dự án

Tin-DANANG-270 923.jpg

Đón đầu xu hướng phát triển, nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đã đổ về nghiên cứu cơ hội đầu tư và được chấp thuận đầu tư nhiều dự án lớn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, 8 tháng đầu năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin với tổng vốn đầu tư trên 39.009 tỷ đồng. Trong đó, có 8 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư hơn 6.243 tỷ đồng và 3 dự án được điều chỉnh tăng thêm 32.765 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng còn có 10 dự án cấp mới trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin với tổng vốn đầu tư trên 1.194 tỷ đồng;….

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đã cấp mới 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 1 triệu USD. Đến nay, Quảng Nam có 193 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 6,03 tỷ USD.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam cấp phép cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 1.623 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực lên 1.141 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 225 nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi có 5 dự án đầu tư trong nước được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 3.259 tỷ đồng. Song song với đó, Quảng Ngãi có 2 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 165 triệu USD.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án bất động sản để tổ chức đấu giá, đấu thầu với tổng vốn đầu tư 8.138 tỷ đồng.

Thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Định thu hút 02 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 114.816 USD; 04 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 87 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 1,13 tỷ USD.

Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Định thu hút được 55 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 12.393,5 tỷ đồng. Trong đó có 14 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 508 tỷ đồng; 41 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 11.885,6 tỷ đồng.

Nguồn: CafeLand

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/