Tin tức

Quý I/2019, TTC Land (SCR) đạt lợi nhuận 89 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, CTCP Địa ốc Sài Gòn thương tín – TTC Land (SCR) đạt 172 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 89 tỷ đồng, hơn gấp 10 lần so với cùng kỳ.

ttclandfewk.pn g

Trong cơ cấu doanh thu, mảng chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng 34%; Dịch vụ môi giới, cho thuê, quản lý và khác lần lượt chiếm 40%, 7% và 19%.

Trong quý I, TTCLand bàn giao các sản phẩm chủ yếu từ 2 Dự án Charmington La Pointe (Quận 10) và Jamona Golden Silk (Quận 7). Biên lợi nhuận gộp của 2 Dự án này lần lượt là 39% và 37%.

Trong kỳ, TTC Land có doanh thu hoạt động tài chính gần 49 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí bán hàng giảm mạnh 95% do hoạt động môi giới cho thuê khu công nghiệp không phát sinh giá vốn đáng kể.

Theo giải trình của TTCLand, kết quả tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ là nhờ hoạt động môi giới các dự án bất động sản khu công nghiệp với tỉ suất lợi nhuận gộp cao và đóng góp cho lợi nhuận trước thuế hơn 36 tỷ đồng. Đồng thời, TTCland cũng chủ động thanh lý các hàng tồn kho không hiệu quả từ những năm trước góp phần tích cực đến lợi nhuận quý I/2019.

Đến ngày 31/03/2019, tổng tài sản TTCLand tăng nhẹ 2%, đạt 11.029 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng 217 tỷ đồng, giảm khoảng 124 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng nhẹ 7%.

Theo: DTCK

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/