Tin tức

Sự thay đổi của thị trường bất động sản thế giới năm 2018

114422baoxaydu ngimage001.jpg

                                                                             

     Hình minh họa

Khảo sát của Hiệp hội các nhà đầu tư BĐS không niêm yết tại Châu Á (Anrev) trên 320 đối tác trong đó có các nhà quản lý quỹ, do Giám đốc Quản lý BĐS Châu Á đứng đầu cho biết: Các nhà đầu tư toàn cầu sẽ đầu tư 53,8 tỉ USD vào thị trường BĐS trong năm 2018. Về mục đích đầu tư: Năm nay, sẽ có hơn 1 nửa số nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư vào thị trường BĐS trên 24 tháng. 

Anrev dự báo “Những dấu hiệu tích cực sẽ vẫn tiếp tục trong thị trường BĐS nói chung và BĐS không niêm yết nói riêng”. Anrev cũng đã thực hiện cuộc khảo sát tháng 10 và 11 giữa Hiệp hội các nhà đầu tư BĐS không niêm yết tại Châu Âu và Hiệp hội BĐS Trợ cấp. 

Kết quả cho thấy khoảng 58% số lượng đầu tư được dự báo trong thị trường BĐS năm nay chủ yếu đến từ các nhà đầu tư Châu Âu, theo đó, các đối tác ở Mỹ là 25%, Châu Á là 17%.

Các nhà đầu tư ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết sẽ đầu tư mạnh vào quỹ BĐS không niêm yết (47,5%). Mặc dù, các rào cản để đầu tư vào lĩnh vực này vẫn tồn tại, như số lượng hàng hoá dự trữ và rủi ro tiền tệ.

Khoảng 17,4% nguồn đầu tư BĐS đổ về các thành phố ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Sydney, Melbourne, Tokyo, thêm vào đó là Bắc Kinh, Thượng Hải và một số thành phố khác ở Trung Quốc.

Nguồn: Báo Xây dựng

30/01/2018

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 3
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/