Tin tức

TP.HCM: Lập tổ công tác liên ngành về cấp phép đầu tư

Nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp phép đầu tư hiệu quả, UBND TP. HCM sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành thí điểm về cấp phép đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, giải quyết xuyên suốt thủ tục liên quan về cấp phép đầu tư.

Tổ công tác xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thực hiện tại TP. HCM (trừ các dự ánthực hiện trong địa bàn Khu đô thị mới Nam thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Tây Bắc) gồm dự án có sử dụng đất phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu; các dự án phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Tổ công tác sẽ tham gia vào giai đoạn chấp thuận chủ trương lập đề xuất dự án và giai đoạn lập, trình duyệt đề xuất dự án.

Về thành lập Tổ công tác liên ngành về cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND Thành phố về quy trình thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng trong thời gian 6 tháng.

Nguồn: Bizlive

07/11/2017

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 3
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/